• Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur
  • Et netværk under DANVA – når det handler om underjordisk infrastruktur
InteresseNetværk Tunnelering & Innovation
Emner Vidensdeling
Udvikling
Studieture
Best Practice
Projektbank (viden og links)
Tovholder Martin Christensen, Rambøll
Netværksmedlemmer

Morten Hansen, Østergaard
Poul Erik Christensen, Østergaard
Morten Elton, HOFOR
Peter Hjortdal, Aarhus Vand
Mads Madsen, Krüger
Per Hallager, VandCenterSyd
Rasmus Schou, Schou Service
Johannes Müller, Arkil
Flemming Carlsen, NCC
Jan B. Hockerup, Arkil
Klaus Rosendal, Sweco
Vibeke Wulf Bundesen, Aarhus Vand
Jesper Bang, IBF
​Martin Öckenholt Larsen, COWI

   
InteresseNetværk Uddannelse, Udbud & Paradigmer
Emner Efteruddannelseskurser
Uddannelsesmaterialer
Nye no-dig områder
Udbredelse af no-dig til forsyninger
Work-sites for studerende
Uddannelse til 'NoDigger'
​Rekruttering
Paradigmer – rørsprængning/bursting
Håndbog generelt for no-dig
Optimering af brøndmanual
Back-up gruppe/sparring for DANVA
Kontrolordninger
Tovholder Jan Lunding,
Uponor Infra A/S
Netværksmedlemmer Lillian Nielsen, Lyngby Taarbæk Forsyning
Martin Møller, Per Aarsleff A/S
Helle Thorenfeldt, VandCenter Syd
Dennis Aamand, Insituform A/S
Per Helming Johannesen, Munck Forsyningsledninger
Per Hemmingsen, Rørcenter
Mia Langeskov Jacobsen, Orbicon
Morten Bruun, Rambøll
Nicolaj Noes, COWI
Maj-Britt Nielsen
   
InteresseNetværk Drikkevandsledninger
Emner Fordele ved brug af No-Dig
Lobbyisme
Metodevalg
Relining af stik/af hovedledninger
Udfordringer ved forskellige materialer
DSS – hensyn/krav
’Det sikre Projekt’
Tovholder Anders Christiansen,
Øllgaard
Netværksmedlemmer Anders Hornshøj, Søren Knudsen A/S
Ole Torp Aundal, Rambøll
​Maj-Britt Juel Nielsen, Lyngkilde
Miriam Plöger Eriksen, Orbicon
Mads Nørgaard, Orbicon
Christian Rønne, Zacho-Lind A/S
Leif Hemmingsen, Kalundborg Forsyning
   
InteresseNetværk Kommunikation & Formidling
Emner Intern kommunikation i netværket
Branding af branchen
Definere målgrupper
Artikler
Temamøder
Hjemmeside/LinkedIn
Nyhedsbreve
Synliggøre netværket
Formidling til borger/kunden
Tovholder Tina Juul Madsen,
NoDig Infra
Netværksmedlemmer Connie Ersing, Nyborg Forsyning
Morten Askgaard, Per Aarsleff
Maj-Britt Juel Nielsen, Lyngkilde
   
InteresseNetværk Innovation & Udvikling
Emner

Deltage i innovations/pilotprojekter
Skabe den næste generation
Udvikle nye metoder
Tænkeboks, hvor nye løsninger kan sås
Erfaringsudveksling
Holde øje med hvad der sker i udlandet
Fokus på bæredygtighed
Samtænke byudvikling og no-dig
No-dig faskiner

Tovholder Eiko Steinhauen,
HOFOR
Netværksmedlemmer Daniel Andersen, VandCenterSyd
Mette Werchmeister, Per Aarsleff
Anders Fisker, Nordvand A/S
Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning
Palle Sax Holm, ABCLiner A/S
   
InteresseNetværk No-Dig & Klimatilpasning
Emner Kombinationsprojekter
LAR/no-dig/tunnel/stramforing)
Samfundsøkonokomi ift no-dig
Idékatalog som produkt
Lovgivning
Tovholder Bo Sørensen,
Uponor Infra
Netværksmedlemmer

Kim Tolstrup, VandcenterSyd
Palle Sax Holm, ABC Rørteknik
Bo Fisker Pedersen, Orbicon
Mette Werchmeister, Per Aarsleff
​Ida K. Poulsen, Rambøll

   
InteresseNetværk Planlægning
Emner Prioritering
Erfaringsudveksling/sparring
Fordele og ulemper
Valg af udbudsform
Planlægningsmetode
Tovholder Kim Tolstrup,
VandCenterSyd
Netværksmedlemmer Bibi Shabeer, HOFOR
Henrik Markussen, VandcenterSyd
Niels Overgaard, VandCenterSyd
Carl Erik Hjortshøj, NCC Danmark
Joan Friis-Pieper, COWI
   
InteresseNetværk Internationalt samarbejde
Emner Medlemskab af ISTT
Networking med ISTT societies
Deltagelse i NoDig International
Artikler i Trenchless International
Studieture
Nordisk samarbejde
Tovholder Peder Bjerre Jakobsen,
Per Aarsleff
Netværksmedlemmer

Gerda Hald, VandCenterSyd
Kristian Friis, DANVA
Hans Kristian Høen-Bech, Scanpipe
Loui Thomsen, COWI
Tina Juul Madsen, NoDig Infra

   
InteresseNetværk Unge NoDig’ere
Emner Sociale netværksarrangementer
Tovholder Mette Werchmeister,
Per Aarsleff
Netværksmedlemmer Anders Fisker, Nordvand
Anders Valentin, Forsyning Ballerup
Marianne Thaarup, Aarsleff