• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

NO DIG kursus i opgravningsfrie metoder 15. og 16. november 2023

- muligheder, begrænsninger og risici

Efteruddannelseskursus 2023 for planlæggere, projekterende og udførende der arbejder med opgravningsfrie anlægsmetoder, også kaldet
NO DIG.

TILMELDING

Tilmeld her

eller hos NoDig Infra/Tina Juul Madsen
Tel: +45 5089 4489

PRIS
Deltagerbetaling: kr. 6.900, - ex moms
Prisen er inklusive 1 hotelovernatning, fællesmiddag, forplejning i 2 dage og kursusmateriale

Deltagerbetaling: kr. 5.900, - ex moms
(uden hotelovernatning)

Klik HER  for at hente beskrivelse som PDF

Klin HER for at hente kussusprogram som PDF

DIT UDBYTTE

Du får både en teoretisk og praktisk forståelse for anvendelsen af No Dig metoder.

Du får større viden om produktions- og installationsmetoder, geoteknisk kendskab til valg af metoder samt andre infrastrukturelle forud-sætninger for gennemførelse af ledningsanlæg med No Dig.

Du bliver bedre til planlægning og ledelse af opgravningsfrie projekter.

INDHOLD

På kurset undervises i en lang række forskellige No Dig metoder, herunder:

 • TV-inspektion, trykprøvning, flushing samt lækagesøgning
 • Strømpeforing af eksisterende ledninger og stik
 • Slip-lining, panel-lining og close-fit-lining af eksisterende ledninger
 • Bursting og cracking af ledninger med gennemtræk af ny ledning, evt. i større dimension
 • Styret underboring af nye ledninger
 • Brøndfornyelse
 • Mikrotunnellering
 • Pilotrørsmetoden og gennempresning
 • Tunnellering med åben eller halvåben front

Desuden undervises i udbudsprocesser, samarbejdsformer, myndighedsbehandling og kommunikation samt geoteknik, kravspecifika-tion, materiale- og metodevalg, kvalitetssikring og tilsyn m.m.

UNDERVISERE

 • Morten Bruun, Novafos
 • Jan Lunding, Uponor A/S
 • Claus Vangsager, Per Aarsleff A/S
 • Poul Erik Christensen, Østergaard A/S
 • Kristian Hjelm/Morten Skelmose, Per Aarsleff A/S
 • Per Helming Johansson, Munck Forsyningsledninger A/S
 • Carsten Hammer, VandcenterSyd
 • Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S
 • Flemming Springborg, Teknologisk Institut
 • Palle Sax Holm, Villy Poulsen
 • Kim Petersen, NCC
 • m.fl.

PRAKTISK
Periode: den 15. + 16. november 2023
Der er mulighed for at overnatte på Comwell Holte

Sted: NOVAFOS
Adresse: Blokken 9, 3460 Birkerød

TILMELDING

Tilmeld her

eller hos NoDig Infra/Tina Juul Madsen
Tel: +45 5089 4489

PRIS
Deltagerbetaling: kr. 6.900, - ex moms
Prisen er inklusive 1 hotelovernatning, fællesmiddag, forplejning i 2 dage og kursusmateriale

Deltagerbetaling: kr. 5.900, - ex moms
(uden hotelovernatning)

Program onsdag den 15. november 2023

Tovholder: Morten Bruun, Novafos
Emne: Intro, planlægning og metodevalg

09.30 – 10.00

Kaffe, velkomst og introduktion til kurset

Morten Bruun, Novafos

10.00 – 11.00

Planlægning, herunder metodevalg, fordele /begrænsninger og risikovurderinger

Morten Bruun, Novafos

11.00 – 11.45

Kontrolordning for Ledningsrenovering

Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Flemming Springborg, Teknologisk Institut

Jens Peder Guldberg, Byggeriets Kvalitetskontrol

12.00 – 13.00

Frokost

 

13.00 – 13.45

No-dig løsninger til renovering af vandledninger inkl. drikkevandssikkerhed

Carsten hammer, VandcenterSyd

13.45 – 14.15

TV-inspektion i Danmark

Claus Vangsager, Aarsleff A/S

14.15 – 14.30

Kaffepause

 

14.30 – 15.15

Styret underboring

Kim Petersen, NCC Danmark A/S

15.15 – 16.00

Case fra det virkelige liv !

Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S
 

16.00 - 16.30 Hvad er NoDig Infra - Hvad er Det Gode Projekt - og er løsningen ens? Christian Lerche, formand NoDig Infra (KLAR Forsyning)

18.30

Fælles middag på Hotel Comwell Holte

 

 

 

Program torsdag den 16. november 2023

Tovholder: Jan Lunding, Uponor A/S
Emne: No Dig metoder

08.15 – 08.30

Morgenkaffe og velkommen til dag 2

 

08.30 – 09.15

Anvendelse af PE-rør

Jan Lunding, Uponor A/S

09.15 – 10.00

Rørsprængning (cracking/pipe bursting)

Per Helming Johansson, Munck Forsyningsledninger A/S

10.00 – 10.15

Kaffepause

 

10.15 – 11.00

Pilotrørsmetode og gennempresning

Poul Erik Christensen, Østergaard a/s

11.00 – 12.00

Tunnelering

Poul Erik Christensen, Østergaard a/s

12.00 – 12.45

Frokost

 

12.45 – 13.30

Stram foring

Palle Sax Holm, Villy Poulsen A/S

13.30 – 14.15

Strømpeforinger

Kristian Hjelm, Aarsleff A/S

14.15 – 14.30

Kaffepause

 

14.30 – 15.00

Brøndrenovering

Morten Skelmose, Aarsleff A/S

15.00 – 15.30

Paneler

Morten Skelmose, Aarsleff A/S

15.30 – 16.30

Eksamens quiz, opsamling og evaluering af kurset

Morten Bruun, Novafos
Jan Lunding, Uponor A/S

TILMELDING

Tilmeld her

eller hos NoDig Infra/Tina Juul Madsen
Tel: +45 5089 4489

PRIS
Deltagerbetaling: kr. 6.900, - ex moms
Prisen er inklusive 1 hotelovernatning, fællesmiddag, forplejning i 2 dage og kursusmateriale

Deltagerbetaling: kr. 5.900, - ex moms
(uden hotelovernatning)

Klik HER for at hente beskrivelse af kurset som PDF

Klik HER for at hente kursusprogram som PDF

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo