• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

Hvem har stafetten?

Navn

Morten Askgaard

Virksomhed

Per Aarsleff A/S - Rørteknik

Titel

Kundeansvarlig

Hvorfor er du med i netværket NoDig Infra?

Det er et godt sted at møde andre med interesse for No-Dig løsninger. Med klimatilpasnings udfordringen er der kommet nye mennesker med i kredsen, som det kan være nyttigt at få i tale. I netværket er det min erfaring, at alle deler gode som dårlige erfaringer, til glæde for andre. Så man har virkelig mulighed for at få noget med hjem, når man har været til seminar.

Hvad optager dig for øjeblikket?

Hvordan får vi kommunerne til at afsætte midler til Tv-inspektion og renovering af vejafvandingsanlægget i vejene. Jeg kan konstatere at der med jævne mellemrum bliver lagt nyt slidlag på de veje jeg kører på, men jeg kan konstatere at det er meget meget sjældent at man har interesseret sig for det afvandingssystem der ligger under vejen. Det virker åbenlyst forkert, at man ”bygger et nyt hus oven på et gammelt fundament” uden at undersøge fundamentet først.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens udvikling?

Som entreprenør er vi med til at udvikle nye metoder til gavn for kunderne. Nogle løsninger udvikler vi af egen kraft, andre på opfordring fra kunder, som har et specifikt behov. I vores virksomhed er der fokus på udvikling, og der afsættes store ressourcer til at bringe projekterne i mål, men udvikling tager tid, så der skal ind i mellem stor tålmodighed til før man er endeligt i mål. Vores senest udviklede LED-koncept har krævet mere end 10 års kontinuerlig udvikling før vi var nået til en række produkter som kunne sælges kommercielt.

Findes der tilstrækkelig viden i branchen?

Ja, det mener jeg. Men det er jo Tordenskjolds soldater der cirkulere rundt i branchen, og de bliver ældre, så der skal arbejdes på at få de unge kræfter mere med.

Hvem sender du stafetten videre til?

Brian Bryder fra Rambøll

Svar på bonusspørgsmål.

Kan No-dig løsninger afhjælpe uvedkommende vand i områder med højt grundvandsspejl – også i fremtiden?

Ja – No-Dig løsningerne kan afhjælpe uvedkommende vand i ledningerne, men det kræver en samlet helhedsløsning. Det kan ikke nytte noget at forsyningerne bruger mange penge på at tætne deres ledninger, når vejforsyningerne og de private ikke gør noget. I fælleskloakerede områder vil effekten minimeres hvis ikke man tænker helhedsorienteret.

Hvis grundvandsstanden er så høj at indsivningen flyttes fra den offentlige del af stikledningen, til den private del af stikledningen, vil det måske give mening at ændre lovgivningen, så forsyningerne på professionel vis kan håndtere hele opgaven.


Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?

Kan man sikre, at vores konkurrence udsatte område, bliver håndteret omhyggeligt?

Vi bruger meget store ressourcer på at afgive ØMF tilbud (Økonomisk Mest Fordelagtigt), men evaluering og tilbagemeldinger fra licitationerne efterlader desværre meget ofte tvivl om, hvor grundigt og hvor meget tid der er brugt på evalueringen af tilbuddene. Hvis Bygherre og rådgiver brugte tid og ressourcer på en ordentlig skriftlig tilbagemelding på vurderingen af de indkomne tilbud, ville det give langt større tryghed for, at alt er gået korrekt til, og at den rigtige vinder er fundet.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo