• De 3 U'er: 1 - UDVEKSLE...
  erfaringer, ny viden, indsigter, udfordringer og muligheder
 • De 3 U'er: 2 - UDDANNE...
  personer i branchen, som ønsker yderligere NO-DIG-kompetencer og studerende på relevante uddannelser
 • De 3 U'er: 3 - UNDERSTØTTE...
  samspillet mellem og udvikling af bygherre, rådgiver, entreprenør og producent

Socialt ansvar er en god forretning

Når virksomheder påtager sig et socialt ansvar, har det typisk været for at støtte et godt formål.

Men kan det også være en god forretning at tage sociale og miljømæssige hensyn. Specielt i forbindelse med renovering af ledningsnettet og hermed til gavn for alle NoDig Infra medlemmer?

Ny trend: Forretningsfokuseret CSR

Social ansvarlighed – eller Corporate Social Responsibility (CSR) – er et fænomen, der er vokset eksplosivt over de sidste år. I mange tilfælde fordi flere og flere  virksomheder har set muligheden i at støtte gode formål og dermed stå i et bedre lys i omverdenen. Men CSR behøver ikke kun handle om at støtte fattige børn  i Afrika. CSR skal være en integreret del af virksomheden, og hvis det tænkes ind  i strategien, kan det bruges som et redskab til at skabe vækst på bundlinjen.

I flere og flere virksomheder har CSR således fået direktionens bevågenhed.  Og når CSR bliver et parameter, man bliver målt på, har det en tendens til at skabe resultater hele vejen ned gennem virksomheden. Så bliver CSR et redskab for virksomheden til at tænke nyt. Det skaber nye innovative løsninger, nye arbejdsmetoder, nye samarbejdspartnere, ny læring og ikke mindst nye forretningsmuligheder. 

CSR og NoDig

Vi har alle prøvet at sidde i uendelig lange køer på grund af vejarbejde. Spildtid for milliarder af kroner fordufter op i den blåluft sammen med al den ekstra forurening, biler og lastbiler udleder, mens de holder stille. Det er ikke bare et irritationsmoment for den enkelte, det er også en enorm byrde, der belaster samfundsøkonomien. Og det er bestemt ikke socialt ansvarligt. 

I forbindelse med renovering af ledningsnettet er det oplagt, at NoDig er en metode, der påvirker omgivelserne væsentligt mindre end traditionelt grave­arbejde. Ved NoDig kan man i mange tilfælde undgå at grave ud i de mest trafikerede områder, hvilke er en betydelig gevinst for trafikanter, omkring­boende, forretningsdrivende, samfundsøkonomien og naturligvis miljøet.

Denne form for socialt ansvar bliver et stadigt stigende krav fra omgivelserne. Både fra politisk hold, fra interesse­organisationer og fra ganske almindelige borgere.  Og kan virksomhederne ikke leve op til de krav, er de ude. Så alene af den grund er CSR en altafgørende faktor for virksomhedens succes på den lange bane. 

Derfor støtter NoDig Infra Ph.d projektet "CSR og NoDig" og det til stor værdi for alle medlemmer.

 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo
 • hovedstadens-rekrutteringsservice
 • evopipes
 • Aarsleff
 • Villy Poulsen
 • Munck-forsyningsledninger
 • FKS-Slamson
 • ncc
 • oestergaard-as
 • ekstra logo